درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Recent Advances in Swarm Intelligence and Evolutionary Computation
166 مرتبه مشاهده شده

Recent Advances in Swarm Intelligence and Evolutionary Computation

Yang, Xin-She

  1. ISBN:9783319138251
  2. Main Entry: Yang, Xin-She
  3. Title:Recent Advances in Swarm Intelligence and Evolutionary Computation/ Xin-She Yang Editor.-
  4. Publisher:Cham Heidelberg: Springer, 2015.
  5. Series:Studies in Computational Intelligence; Volume 585

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه