درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and parallel/ Distributed Computing 2015
173 مرتبه مشاهده شده

Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and parallel/ Distributed Computing 2015

Lee, Roger

  1. ISBN:9783319235080
  2. Main Entry: Lee, Roger
  3. Title:Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and parallel/ Distributed Computing 2015/ Roger Lee.-
  4. Publisher:Cham: Springer International Publishing Switzerland, 2016.
  5. Series:Studies in Computational Intelligence/ Volume 612.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه