درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Handbook of Satellite Applications
866 مرتبه مشاهده شده

Handbook of Satellite Applications

Pelton, Joseph N.

  1. ISBN:9783319233857
  2. Main Entry: Pelton, Joseph N.
  3. Title:Handbook of Satellite Applications / Joseph N. Pelton • Scott Madry, Sergio Camacho-Lara.-
  4. Edition:Second Edition.
  5. Publisher:Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017.
  6. Added Entry:Madry, Scott
  7. Added Entry:Camacho-Lara, Sergio

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه