درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی کلی نسخه دوم نرم افزار طراحی آنتن رفلکتوری با پترن شکل داده شده
9 مرتبه مشاهده شده

طراحی کلی نسخه دوم نرم افزار طراحی آنتن رفلکتوری با پترن شکل داده شده

آریانیان، ایمان

 1. پدیدآور: آریانیان، ایمان
 2. عنوان:طراحی کلی نسخه دوم نرم افزار طراحی آنتن رفلکتوری با پترن شکل داده شده/ مجری ایمان آریانیان؛ تهیه کننده بیژن موسوی.-
 3. ناشر:تهران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران 1398
 4. یادداشت: 1 ج. (شماره گذاری گوناگون): مصور.
  کد پروژه 420960600.
  این مجلد مشتمل بر 4 گزارش می باشد.
  کد گزارش CTI.SCG.TER.420960600.12v01 .
  کد گزارش CTI.SCG.TER.420960600.18v01 .
  کد گزارش CTI.SCG.TER.420960600.12v01 .
  کد گزارش CTI.SCG.TER.420960600.09v01 .
  پروژه" پیاده سازی نرم افزار طراحی آنتن های رفلکتوری با پترن شکل داده شده با کاربرد طراحی آنتن ماهواره ملی GEO .
  شامل سی دی رام.
  راهنمای کاربری پکیج نرم افزاری RADS در زبان C / تهیه کننده محمد جواد حاجی احمدی.
  توضیحات کدهای نرم افزار طراحی آنتن های رفلکتوری با پترن شکل داده شده/ تهیه کننده بیژن موسوی.
  تست و تایید نرم افزار طراحی آنتن رفلکتوری با پترن شکل داده شده/ تهیه کننده علی حسنی.
 5. چکیده:در این گزارش خروجی های مبتنی بر متدولوژی RUP برای پیاده سازی نرم افزار طراحی آنتن های رفلکتوری با پترن شکل داده شده بیان شده است.
 6. موضوع:آنتن تغذیه
 7. موضوع:آنتن رفلکتوری با تغذیه آرایه ای
 8. موضوع:نرم افزار طراحی آنتن
 9. موضوع:پترن شکل داده شده
 10. شناسه افزوده:موسوی، بیژن
 11. شناسه افزوده:حاجی احمدی، محمد جواد
 12. شناسه افزوده:موسوی، بیژن
 13. شناسه افزوده:حسنی، علی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد