درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
CHIPLESS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION READER SIGNAL PROCESSING
176 مرتبه مشاهده شده

CHIPLESS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION READER SIGNAL PROCESSING

Karmakar, Nemai CHANDRA

  1. ISBN:9781119215646
  2. Main Entry: Karmakar, Nemai CHANDRA
  3. Title:CHIPLESS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION READER SIGNAL PROCESSING/ Nemai CHANDRA Karmakar, Prasanna Kalansuriya,
    Rubayet E. Azim, Randika Koswatta.-
  4. Publisher:Hoboken, New Jersey: Wiley, 2016.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه