درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی، شبیه سازی، ساخت و تست تقویت کننده توان 100 وات با بازدهی بالا با بهره گیری از ساختار ترکیب توان فضایی: [مستخرج از فاز چهارم ]
13 مرتبه مشاهده شده

طراحی، شبیه سازی، ساخت و تست تقویت کننده توان 100 وات با بازدهی بالا با بهره گیری از ساختار ترکیب توان فضایی: [مستخرج از فاز چهارم ]

کریم زاده بائی، رقیه

 1. پدیدآور: کریم زاده بائی، رقیه
 2. عنوان: طراحی، شبیه سازی، ساخت و تست تقویت کننده توان 100 وات با بازدهی بالا با بهره گیری از ساختار ترکیب توان فضایی: [مستخرج از فاز چهارم ]/ مجری رقیه کریم زاده بائی؛ تهیه کنندگان امیر حسین احمدی، حمید رضا موذن، رقیه کریم زاده بائی، محسن ژیانی، محمد انوشه.-
 3. ناشر:تهران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 1398
 4. یادداشت: 1 ج. (شماره گذاری گوناگون): مصور.
 5. یادداشت:پروژه" طراحی و ساخت تقویت کننده SSPA محموله ماهواره ناهید 2 و امکان سنجی ساخت نمونه فضایی تقویت کننده SSPA ماهواره GEO " .
 6. یادداشت:"گروه ارتباطات ماهواره ای"
 7. یادداشت:" پیکربندی تست های عملکردی تقویت کننده توان 100 وات: مستخرج از فاز دوم. "
 8. چکیده:در گزارش فعالیت‌های پیشین، مراحل طراحی تقویت‌کننده‌های توان برای هر یک از ترانزیستورهای TGF2023-2-01، TGF2023-2-02 و TGF2023-2-20، به عنوان تقویت‌کننده‌های 4، 8 و 50 وات، به تفصیل ارائه شد. تقویت‌کننده‌های توان فوق به صورت یک ماژول جداگانه، طراحی و تست شدند؛ تا بدین وسیله ضمن آشنا شدن با ماهیت هر ترانزیستور به طور عینی و صحت‌سنجی نتایج شبیه‌سازی‌ها، مشخصات عملکردی هر تقویت‌کننده نیز اندازه‌گیری شود. سپس دو نوع تقویت‌کننده دو طبقه با استفاده از ترانزیستورهای فوق‌الذکر، به منظور تحقق توان‌های 8 وات و 50 وات طراحی و ساخته شد و مشخصات آنها اندازه‌گیری گردید. هدف از تحقق انواع تقویت‌کننده‌های دو طبقه، فشرده کردن ابعاد تقویت‌کننده‌های راه‌انداز و توان ساخته شده، در کنار هم و روی یک بُرد، به منظور استفاده در تقویت‌کننده 100 وات بود. با توجه به این‌که حداکثر توان خروجی تقویت‌کننده‌های دوطبقه، کمتر از 100 وات است، ناگزیر به استفاده از روش‌های ترکیب توان می باشیم. از آنجا که تقویت‌کننده 100 وات با راندمان بالا به عنوان الزام پروژه مطرح است، درنتیجه ترکیب کننده توان با راندمان بالا و تلفات پایین مورد نیاز می باشد.
  با توجه به نیازمندی های فوق، چندین روش برای ترکیب توان بر مبنای مطالعات انجام شده، طراحی و پیاده‌سازی و تست گردید. بر مبنای نتایج تست‌های روش‌های ترکیب توان و با در نظر گرفتن الزام‌های پروژه و پارامترهایی دیگر، روش ترکیب فضایی توان 16 عدد تقویت‌کننده توان 8 وات با بازدهی حدود 50 درصد به منظور تحقق تقویت‌کننده توان 100 وات انتخاب گردید.
 9. چکیده:The technical specifications of a subsystem such as a power amplifier are not only measurable through a typical configuration. Variety of technical specifications also requires a variety of test procedures. In this monograph, in order to measure the basic parameters of the power amplifier such as frequency response, input return loss, output power, power added efficiency, saturation power and noise figure, and its nonlinear characteristics, such as intermodulation distortion, AM/PM and spurious outputs, necessary configurations for measurement of these parameters are presented.
 10. موضوع:تقویت کننده توان
 11. موضوع:تقویت کننده دو طبقه
 12. موضوع:ترکیب کننده فضایی توان
 13. موضوع:تقویت کننده راه انداز
 14. شناسه افزوده:احمدی، امیر حسین پدیدآور
 15. شناسه افزوده:موذن، حمید رضا پدیدآور
 16. شناسه افزوده:ژیانی، محسن پدیدآور
 17. شناسه افزوده:انوشه، محمد پدیدآور

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد