درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques
147 مرتبه مشاهده شده

Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques

Witten, Ian H.

  1. ISBN:9780128042915
  2. Main Entry: Witten, Ian H.
  3. Title:Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques/ Ian H. Witten ...[etal.]
  4. Publisher:Cambridge, MA: Elsevier, 2017.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه