درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
توصیف، طراحی و تحلیل آنتن بازتابی ساده و شکل داده شده
9 مرتبه مشاهده شده

توصیف، طراحی و تحلیل آنتن بازتابی ساده و شکل داده شده

آریانیان، ایمان

 1. پدیدآور: آریانیان، ایمان
 2. عنوان:توصیف، طراحی و تحلیل آنتن بازتابی ساده و شکل داده شده/ مجری ایمان آریانیان؛ تهیه کنندگان محمد جواد حاجی احمدی، بیژن موسوی، رضا محمودی بقاعی.-
 3. ناشر:تهران: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 1398.
 4. یادداشت: 1 ج. (شماره گذاری گوناگون).
  کد پروژه 420960600.
  این مجلد مشتمل بر 3 گزارش می باشد.
  کد گزارش CTI.SCG.TER.420960600.02v01 .
  کد گزارش CTI.SCG.TER.420960600.15v02 .
  کد گزارش CTI.SCG.TER.420960600.16v02 .
  پروژه" پیاده سازی نرم افزار طراحی آنتن های رفلکتوری با پترن شکل داده شده با کاربرد طراحی آنتن ماهواره ملی GEO .
  شامل سی دی رام.
  طراحی آنتن رفلکتور دوگانه با الگوی تشعشی شکل داده شده/ تهیه کنندگان محمد جواد حاجی احمدی، سلما سادات میرهادی، علی حسنی .
  طراحی آنتن رفلکتور با پترن مجذور کسکانت/ تهیه کنندگان محمد حاجی احمدی، سلما سادات میر هادی، محمد حسین امینی .


 5. چکیده:در این گزارش روند طراحی آنتن رفلکتوری با پترن شکل داده شده توضیح داده شده است. در فصل اول هندسه آنتن رفلکتوری، در فصل دوم روش تحلیل آنتن رفلکتوری و در فصل سوم روش های توصیف سطح آنتن رفلکتوری به کمک بسط اسپیلاین و زرنیک شرح داده شده است. در ادامه برای مشاهده الگوی تشعشعی آنتن روی کره زمین نیاز به اعمال یک سری تبدیلات مختصاتی با توجه به نقطه نشانه روی می باشد. این بررسی در فصل چهارم صورت گرفته است. با فراهم شدن زیرساختِ تئوریِ طراحی و تحلیل آنتن، فرآیند بهینه سازی جهت رسیدن به پوششِ مطلوب اهمیت می یابد. در فصل پنجم چندین الگوریتم بهینه سازی مورد استفاده در نرم افزار توضیح داده شده و روند کار آن ها و بهبود های صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتاً در فصل انتهایی یک نمونه طراحی آنتن بازتابی شکل داده شده برای پوشش مرز ایران روی کره زمین به صورت گام به گام انجام شده است و نتایج آن رسم گردیده است.
 6. موضوع:آنتن تغذیه.
 7. موضوع:آنتن رفلکتوری.
 8. شناسه افزوده:حاجی احمدی، محمد جواد.
 9. شناسه افزوده:موسوی، بیژن.
 10. شناسه افزوده:محمدی بقاعی، رضا.
 11. شناسه افزوده:میرهادی، سلما سادات.
 12. شناسه افزوده:حسنی، علی
 13. شناسه افزوده:امینی، محمد حسین
 14. شناسه افزوده:طراحی آنتن رفلکتور دوگانه با الگوی تشعشی شکل داده شده.
 15. شناسه افزوده:طراحی آنتن رفلکتور با پترن مجذور کسکانت.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب