درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
FUNDAMENTALS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE: NEURAL NETWORKS, FUZZY SYSTEMS, AND EVOLUTIONARY COMPUTATION
142 مرتبه مشاهده شده

FUNDAMENTALS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE: NEURAL NETWORKS, FUZZY SYSTEMS, AND EVOLUTIONARY COMPUTATION

Keller, James M.

  1. ISBN:978-1-110-21434-2
  2. Main Entry: Keller, James M.
  3. Title:FUNDAMENTALS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE: NEURAL NETWORKS, FUZZY SYSTEMS, AND EVOLUTIONARY COMPUTATION/ James M. Keller, Derong Liu, David B. Fogel.-
  4. Publisher:Hoboken, New Jersey: Wiley, 2016.

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

...ادامه