درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: منشور پروژه [ارائه چارچوبي براي آينده نگاري روند تكوين فناوري اطلاعات مبتني بر تلفيق مدلهاي موجود], عبدالهي، علي
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

منشور پروژه [ارائه چارچوبي براي آينده نگاري روند تكوين فناوري اطلاعات مبتني بر تلفيق مدلهاي موجود]

عبدالهي، علي

  1. شماره سند:6347
  2. پدیدآور: عبدالهي، علي
  3. عنوان و شرح مسئولیت:منشور پروژه [ارائه چارچوبي براي آينده نگاري روند تكوين فناوري اطلاعات مبتني بر تلفيق مدلهاي موجود] مجري علي عبدالهي؛ تهيه كنندگان علي عبدالهي، محمد سلطاني
  4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1386
  5. یادداشت:اين گزارش بيانگر اهداف و ضرورتهاي پروژه، مفروضات و شرح خدمات آن، خروجيهاي مورد نظر، اختيارات و وظايف بخشهاي مختلف پروژه, روش اجراي پروژه و برنامه زمانبندي آن مي باشد.

  6. موضوع:چارچوبي براي آينده‌نگاري روند تكوين فناوري اطلاعات مبتني بر تلفيق مدلهاي موجود.
  7. موضوع:متدولوژي ارائه چارچوبي براي آينده‌نگاري روند تكوين فناوري اطلاعات مبتني بر تلفيق مدلهاي موجود.
  8. موضوع:شرح وظايف پروژه ارائه چارچوبي براي آينده‌نگاري روند تكوين فناوري اطلاعات مبتني بر تلفيق مدلهاي موجود.
  9. شناسه افزوده:سلطاني، محمد پديدآور
22مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش (امكان دانلود كامل گزارش موجود است) مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد