درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: مشخصات فني سيستم‌هاي C/DWDM و NG-SDH, احساني اسكوئي، رضا
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

مشخصات فني سيستم‌هاي C/DWDM و NG-SDH

احساني اسكوئي، رضا

 1. شماره سند:5688
 2. پدیدآور: احساني اسكوئي، رضا
 3. عنوان و شرح مسئولیت:مشخصات فني سيستم‌هاي C/DWDM و NG-SDH مجري رضا احساني اسكوئي؛ همكاران علي امامي ... [و ديگران]؛ ناظر صادق عباسي شاهكوه
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1385
 5. یادداشت:با توجه به توسعه روزافزون بكارگيري سيستم هاي انتقال نوري C/DWDM و NG-SDH در شبكه مخابراتي كشور جمهوري اسلامي ايران و تنوع توليدكنندگان اين سيستم ها، ضروري است مشخصات فني مدون در اين زمينه با توصيه نامه هاي بين المللي مطابقت داشته باشد. همچنين ضروري است قبل از بكارگيري اين نوع سيستم ها آزمايشاتي براي مطابقت مشخصات سيستمي با توصيه نامه هاي بين المللي و داشتن شرايط مطلوب، صورت پذيرد. در اين راستا پروژه " تدوين مشخصات فني سيستم هاي انتقال نوري C/DWDM و NG-SDH " از طرف شركت ارتباطات زيرساخت پيشنهاد و پس از تصويب توسط گروه فناوري مخابرات نوري پژوهشكده فناوري ارتباطات مركز تحقيقات مخابرات ايران اينجانب مسئوليت اجرائي آن را از ابتداي سال 1384 بعهده گرفتم. هدف از اين پروژه تهيه مشخصات فني بر اساس الزامات استانداردهاي مجامع بين المللي براي سيستم هاي C/DWDM ، NG-SDH و نيز روشهاي آزمون مشخصات و اجراي عملي آزمون ها بر روي سيستم نمونه است.
 6. موضوع:سيستم NG-SDH.
 7. موضوع:سيستم DWDM بين شهري.
 8. موضوع:شبكه همزماني.
 9. موضوع:شبكه ASON.
 10. موضوع:سيستم DWDM شهري.
 11. شناسه افزوده:امامي، علي پديدآور
 12. شناسه افزوده:عباسي شاهكوه، صادق پديدآور
122مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش (امكان دانلود كامل گزارش موجود است) مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
...ادامه