درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: گزارش فاز برنامه ريزي اوليه، شناخت، بازديد، امكان سنجي و ارزيابي محل اتاق سرور در بخش غير فعال, آريانيان، احسان
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

گزارش فاز برنامه ريزي اوليه، شناخت، بازديد، امكان سنجي و ارزيابي محل اتاق سرور در بخش غير فعال

آريانيان، احسان

  1. شماره سند:8624
  2. پدیدآور: آريانيان، احسان
  3. عنوان و شرح مسئولیت:گزارش فاز برنامه ريزي اوليه، شناخت، بازديد، امكان سنجي و ارزيابي محل اتاق سرور در بخش غير فعال احسان آريانيان، داود ملكي، محمدرضا احمدي، مهدي ارجمند
  4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1395
  5. یادداشت:اين مستند گزارش برنامه ريزي اوليه، شناخت، بازديد، امكان سنجيو ارزيابي محل اتاق سرور در بخش غير فعال سازمان فناوري اطلاعات ايرانمي باشد. فعاليت هاي ژيش بيني شده براي اين بخش شامل سامان دهي ساختار و مديريت پروژه ، شناخت نيازمنديهاي مركز داده، شناخت سياستهاي كارفرما در طراحي و پياده سازي اتاق سرور، شناخت و بازديداز مكان اتاق سرور، ارزيابي مكان اتاق سرور جهت طراحي و ژياده سازي است
  6. موضوع:اتاق سرور
  7. موضوع:مشاوره طراحي.
  8. شناسه افزوده:ملكي، داود
  9. شناسه افزوده:احمدي، محمد رضا
  10. شناسه افزوده:ارجمند، مهدي
45مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش( امکان دانلود کامل گزارش موجود است) مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد