درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: ايجاد و يا توسعه بسترهاي ارزيابي و دادگان خدمات تحت وب: شامل جويشگرهاي متني , جويشگرهاي خبري و مترجم ماشيني, فرهودي، مژگان
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

ايجاد و يا توسعه بسترهاي ارزيابي و دادگان خدمات تحت وب: شامل جويشگرهاي متني , جويشگرهاي خبري و مترجم ماشيني

فرهودي، مژگان

 1. شماره سند:8892
 2. پدیدآور: فرهودي، مژگان
 3. عنوان و شرح مسئولیت:ايجاد و يا توسعه بسترهاي ارزيابي و دادگان خدمات تحت وب: شامل جويشگرهاي متني , جويشگرهاي خبري و مترجم ماشيني مژگان فرهودي، محمد مهدي اثني عشري
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1396
 5. یادداشت:با توجه به عملياتي شدن برخي پروژه هاي طرح جويشگر و اهميت ارزيابي آنها از منظرهاي مختلف و بصورت ادواري، در اين فاز تمركز بر ايجاد و يا توسعه بسترهاي ارزيابي اينگونه خدمات (جويشگرهاي متني، سامانه هاي تحليل و جستجوي خبر و مترجم-هاي ماشيني) صورت گرفت. به منظور ارزيابي و پايش دوره اي اين خدمات، علاوه بر توسعه بسترهاي موردنياز، ايجاد دادگان محك و همچنين تدوين سناريوهاي ارزيابي از فعاليت هاي مهم ديگري بود كه در اين فاز به آن پرداخته شد. ارزيابي خدماتي از قبيل جويشگرهاي متني و سامانه هاي تحليل و جستجوي خبر از ابعاد مختلفي چون بررسي كيفيت نتايج (دقت، به روز بودن و ...)، بررسي كيفيت سرويس دهي سامانه تحت وب (ميزان دسترس پذيري، سرعت پاسخگويي، توانايي پاسخگويي به كاربران همزمان و ..)، ميزان رضايتمندي كاربر از كار با سامانه (تجربه كاربري و واسط كاربري)، بررسي كاربري اين سامانه ها (از قبيل تعداد كابران، ميزان ماندگاري كاربران، ...) و در نهايت ذائقه سنجي كاربران اين سامانه ها انجام شد. همچنين جهت ارزيابي انساني و نيز نيمه خودكار اين خدمات، بستر جمع سپاري موجود در وب آزما موردبازبيني و توسعه قرار گرفت.از آنجا كه جهت ارزيابي خدمات موجود در طرح جويشگر نياز به بسترهاي ارزيابي متعدد ديگري نيز مي باشد، لذا به بررسي الزامات لازم جهت يكپارچه سازي اين بسترها در يك درگاه واحد پرداخته شد. همچنين بدليل اينكه هدف نهايي وب آزما، تنها ارائه خدمات به طرح جويشگر نمي باشد و بصورت واحدي مستقل جهت ارزيابي خدمات تحت وب پايه ريزي شده است، لذا يكي از موارد مهم تدوين مدل كسب و كار مناسب براي اين آزمايشگاه جهت تداوم ارائه خدمات آن مي باشد كه در گزارش جاري به اين مهم نيز پرداخته شده است. همچنين پرتال وب آزما، جهت ارائه نتايج ارزيابي ها به شكل مصور و بروز توسعه داده شده است.
  لازم به ذكر است كه در اين گزارش، علاوه بر مستندات طراحي بسترهاي آزمون ايجاد شده به نحوه ايجاد دادگان محك مورد استفاده و ويژگي هاي آنها پرداخته شده است و نتايج ارزيابي سامانه هاي تحت ارزيابي در گزارشات جداگانه و نيز در پرتال وب-آزما ارائه ميگردد.
 6. یادداشت:In this phase, the focus was on the creation or development of a platform for the evaluation of some web services, such as text search engines, news analysis services, and machine translations. In order to evaluate and monitor the quality of these services, in addition to developing the required platforms, the creation of test data and the formulation of assessment scenarios were another important activity that was attention in in this phase. Assessments at WebAzma Lab performed in a variety of ways, such as examining the quality of the results (accuracy, freshness, etc.), assessing the quality of the web service (availability, response time, concurrency, etc.). ), User satisfaction with the system (user experience and user interface), users of these services (Such as the number of unique users, user durability, etc.) and finally, the user's manner of these systems.
  It should be noted that in this report, in addition to the documentation for designing the evaluation platforms, the method used to create the test data and their characteristics, and the evaluation results of the evaluated systems in separate reports is presented.
 7. موضوع:وب آزما.
 8. موضوع:ارزيابي خدمات تحت وب.
 9. موضوع:جويشگر متني.
 10. موضوع:جويشگر خبر.
 11. موضوع:مترجم ماشيني.
 12. موضوع:مدل كسب و كار.
 13. شناسه افزوده:فرهودي، مژگان
 14. شناسه افزوده:اثني عشري، محمد مهدي
 15. شناسه افزوده:مترجم ماشيني.
39مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش( امکان دانلود کامل گزارش موجود است) مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد