درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: ايجاد و توسعه بسترهاي ارزيابي و دادگان خدمات تحت وب: شامل جويشگرهاي تصويري , گراف دانش , ابزارهاي پردازش زبان فارسي, فرهودي، مژگان
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

ايجاد و توسعه بسترهاي ارزيابي و دادگان خدمات تحت وب: شامل جويشگرهاي تصويري , گراف دانش , ابزارهاي پردازش زبان فارسي

فرهودي، مژگان

 1. شماره سند:8893
 2. پدیدآور: فرهودي، مژگان
 3. عنوان و شرح مسئولیت:ايجاد و توسعه بسترهاي ارزيابي و دادگان خدمات تحت وب: شامل جويشگرهاي تصويري , گراف دانش , ابزارهاي پردازش زبان فارسي مژگان فرهودي، محمد مهدي اثني عشري
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1396
 5. یادداشت:ر فاز اول پروژه بسترهاي آزمون مختلف جهت ارزيابي جويشگرهاي متني، خبري و مترجم ها ماشيني ايجاد شد. در اين فاز علاوه بر توسعه آن بسترها و انجام ارزيابي هاي ادواري به توسعه بسترهاي ارزيابي جويشگرهاي تصويري مبتني بر برچسب و محتوا، جويشگر مستندات علمي، سكوي تبليغات هوشمند و نيز گراف دانش و ابزارهاي پردازش زبان فارسي پرداخته شد كه در گزارش به تفصيل به شرح آن مي پردازيم. لازم به ذكر است كه نتايج گزارشات ادواري در گزارشات پيوست ارائه مي شوند. همچنين براي كليه ابزارها، دادگان، معيارها، فرمت نتايج و ... شناسنامه هايي با شناسه مشخص تهيه گرديد كه علاوه بر ارائه آن به عنوان خروجي اين فار، در پرتال وب آزما نيز قرار داده شده اند. در انتهاي گزارش نيز علاوه بر روال پشتيباني از ابزارهاي توسعه داده شده در وب-آزما، گزارشي از درخواست نهادهاي بيروني و خدمات وب آزما در اين خصوص آورده شده است.
 6. یادداشت:In the first phase of the project, different evaluation platforms were created to evaluate text search engine, news search engine and machine translations.
  In this phase, in addition to developing the platforms and carrying out periodic evaluations, evaluation platform for image search engine, scientific documentation search engine, intelligent advertising platform, as well as knowledge graph and Persian language processing tools were developed.
  Also, an identifier were allocated for all tools, databases, metrics, and format of results. Information of the identifiers are delivered as output of this phase, they are also is presented in the WebAzma portal.
  At the end of the report, the procedure supports of the tools is defined. Also in this report you can read about the request from outside agencies to ٌWebazma and its response report of is presented.
 7. موضوع:وب آزما.
 8. موضوع:ارزيابي خدمات تحت وب.
 9. موضوع:جويشگر تصويري.
 10. موضوع:گراف دانش.
 11. موضوع:ابزارهاي پردازش زبان فارسي
 12. شناسه افزوده:فرهودي، مژگان
 13. شناسه افزوده:اثني عشري، محمد مهدي
37مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش( امکان دانلود کامل گزارش موجود است) مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد