درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: توسعه بسترهاي ارزيابي خدمات بومي وب: شامل جويشگرهاي نقشه، جويشگرهاي تصويري، جويشگر مستندات علمي، گراف دانش، سكوي تبليغات هوشمند، ابزارهاي پردازش زبان فارسي, فرهودي، مژگان
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

توسعه بسترهاي ارزيابي خدمات بومي وب: شامل جويشگرهاي نقشه، جويشگرهاي تصويري، جويشگر مستندات علمي، گراف دانش، سكوي تبليغات هوشمند، ابزارهاي پردازش زبان فارسي

فرهودي، مژگان

 1. شماره سند:8894
 2. پدیدآور: فرهودي، مژگان
 3. عنوان و شرح مسئولیت:توسعه بسترهاي ارزيابي خدمات بومي وب: شامل جويشگرهاي نقشه، جويشگرهاي تصويري، جويشگر مستندات علمي، گراف دانش، سكوي تبليغات هوشمند، ابزارهاي پردازش زبان فارسي مژگان فرهودي، علي ابوالقاسمي
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1397
 5. یادداشت:در فازهاي قبلي پروژه بسترهاي آزمون مختلف جهت ارزيابي جويشگرهاي متني، خبري، تصويري (مبتني بر برچسب)، مترجم هاي ماشيني و رايانامه هاي بومي ايجاد شد. در اين فاز علاوه بر توسعه آن بسترها و انجام ارزيابي هاي ادواري، به توسعه بسترهاي ارزيابي جويشگرهاي نقشه، جويشگرهاي تصويري (مبتني بر محتوا و نيز تركيبي)، جويشگر مستندات علمي، سكوي تبليغلات هوشمند، گراف دانش و ابزارهاي پردازش زبان فارسي پرداخته شد. همچنين علاوه بر توسعه بسترهاي ارزيابي، ارزيابي هاي ادواري اغلب خدمات نيز انجام و گزارشات مربوط به نتايج ارزيابي و تحليل آنها تهيه گرديد. از ديگر فعاليت هاي اين فاز، توسعه پرتال وب آزما مي باشد كه در آن علاوه بر اضافه كردن صفحات مربوط به ارزيابي هاي جديد، بخش سير زماني (كه در فاز قبل توسعه داده شده بود) نيز در پرتال اضافه گرديد. همچنين برخي فعاليت هاي زيرساختي پرتال در راستاي بهبود پرتال انجام شد و بخش انگليسي پرتال نيز تهيه گرديد.يكي ديگر از فعاليت هاي انجام شده در اين فاز، تحليل هاي مختلف بر روي لاگ جويشگرها، ذائقه سنجي كاربران بومي خدمات جويشگر، رايانامه و پيام رسان از طرق انتخاب نمونه آماري و پرسشنامه در سطح تهران و در نهايت فعاليت هايي در راستاي تهيه دادگان word2vec از دادگان ويكي-پديا، صفحات وب و صفحات خبري جهت استفاده در فعاليت هاي يادگيري عميق است كه جزئيات تمامي اين موارد در گزارش آمده است.در اين فاز همچنين به توسعه زيرساخت نرم افزاري سايت پارسيگان براي آزادرساني پروژه¬هاي طرح جويشگر نيز پرداخته شد و برخي دادگان و APIهاي كاربردي توليد شده در وب آزما نيز (همانند ديگر پروژه هاي طرح) در اين سايت قرار گرفت.در انتهاي اين گزارش نيز درخصوص روند نگهداري و ادامه آزمايشگاه و برنامه عملياتي آن توضيحاتي آورده شده است.
 6. یادداشت:In previous phases, a various test platforms were created to evaluate textual, news and image search engines, machine translations, and native emails. In this phase, we developed the evaluation platforms for map services, scientific search engine, intelligent advertising platform, knowledge graph, and Persian language processing tools. Also, periodic evaluations of most services were carried out and reports on the results of their evaluation and analysis were prepared. Another part of this phase is the development of a web-based portal, in which, in addition to adding new evaluation pages, the temporal section (which was developed in the previous phase) was added to the portal. Also, some portal infrastructure activities were done to improve the portal and the English portal section was also provided.
 7. موضوع:وب آزما
 8. موضوع:ارزيابي خدمات تحت وب
 9. موضوع:جويشگر تصويري
 10. موضوع:سكوي تبليغات هوشمند
 11. موضوع:گراف دانش
 12. موضوع:ابزارهاي پردازش زبان فارسي
 13. موضوع:جويشگر نقشه
 14. موضوع:مترجم ماشيني
 15. موضوع:پارسيگان
 16. شناسه افزوده:ابوالقاسمي، علي
53مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي کتاب مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد