درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: مدل كسب و كار سامانه همراه با مولفه هاي آن: تحليل و طراحي مدل كسب و كار سامانه رتبه بندي و پايش وب سايت ها, ربيعي، ليلا
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

مدل كسب و كار سامانه همراه با مولفه هاي آن: تحليل و طراحي مدل كسب و كار سامانه رتبه بندي و پايش وب سايت ها

ربيعي، ليلا

 1. شماره سند:8845
 2. پدیدآور: ربيعي، ليلا
 3. عنوان و شرح مسئولیت:مدل كسب و كار سامانه همراه با مولفه هاي آن: تحليل و طراحي مدل كسب و كار سامانه رتبه بندي و پايش وب سايت ها ليلا ربيعي، ايوب محمديان، پوريا عاملي، امير اسدي آرا، سعيد حيدري، بهناز دهقان
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1396
 5. یادداشت:گزارش فني: مدل كسب وكار سامانه همراه با مؤلفه هاي آن
 6. یادداشت:در اين گزارش ابتدا در فاز شناخت، قابليت‌ها و محدوديت‌هاي سامانه مشخص گرديد و سپس به‌طور همزمان اقدام به تحليل‌هاي محيطي گرديد. براي انجام تحليل‌هاي محيطي ابتدا ذي نفعان اصلي سامانه شناسايي و تحليل‌شده و از طريق ماتريس تحليل ذي نفعان و نيز تحليل روابط اكوسيستم كسب‌وكار ه نحوه تعاملات اين سامانه با دولت و ساير شركا ترسيم گرديد. آنگاه با تحليل محيط بازار، محيط اقتصادي، محيط رقابت و تحليل روندهاي كليدي در حوزه‌هاي فناوري، قوانين، اجتماع و سياست امكان تعيين پارامترهاي تأثيرگذار بر طراحي مدل كسب‌وكار اين سامانه فراهم گرديد. پس از شناخت محيط داخلي و بيروني سامانه، در فاز دوم با استفاده از پايگاه دانش برترين الگوهاي كسب‌وكاري و نيز برگزاري جلسات كارگاهي در غالب جلسات كانوني و طوفان فكري با توسعه‌دهندگان اين سامانه اقدام به طراحي اوليه مدل كسب‌وكار اين سامانه و انتقال دانش گرديد. در اين فاز ارزش پيشنهادي براي هر دسته از مشتريان تعيين گرديد، ساختار درآمدزايي و هزينه با جزييات بررسي و سناريوهاي مختلف ارائه گرديد، منابع و فعاليت‌هاي موردنياز مشخص‌شده و شركاي كليدي شناسايي گرديدند. به‌منظور طراحي مدل كسب‌وكار اوليه، از روش بنچمارك و بررسي مدل كسب‌وكار وب سايت‌هاي مشابه با اين حوزه فعاليت نيز استفاده گرديد. در فاز بعدي نيز به‌منظور عملياتي شدن سامانه، ابتدا الزامات تجاري‌سازي مدل كسب و كار تشريح گرديده و سپس روش ارزيابي جهت بهبود مدل كسب‌وكار اين سامانه تشريح گرديد. در انجام اين پروژه از ابزارها و تكنيك‌هاي مختلفي استفاده‌شده است كه برخي از آن‌ها عبارت‌اند از: تابلوي طراحي، قصه‌گويي، بينش مشتريان، تفكر تصويري، سناريوها، PESTLE، 5FORCE PORTER،PPP، Value proposition canves، ايده پردازي و اقيانوس آبي.

 7. موضوع:PESTLE
 8. موضوع:5Force porter
 9. موضوع:PPP
 10. موضوع:Value Proposition canves
 11. موضوع:ايده پردازي و اقيانوس آبي
 12. شناسه افزوده:محمديان، ايوب پديدآور
 13. شناسه افزوده:عاملي، پوريا پديدآور
 14. شناسه افزوده:اسدي آرا، امير پديدآور
 15. شناسه افزوده:حيدري، سعيد پديدآور
 16. شناسه افزوده:دهقان، بهناز پديدآور
25مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد