درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: سند معماري نهايي محصول, ربيعي، ليلا
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

سند معماري نهايي محصول

ربيعي، ليلا

 1. شماره سند:8847
 2. پدیدآور: ربيعي، ليلا
 3. عنوان و شرح مسئولیت:سند معماري نهايي محصول ليلا ربيعي، مريم باقري
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1397
 5. یادداشت:تحليل نيازمندي ها، طراحي و پياده سازي سامانه بومي رتبه بندي و پايش وب سايت ها
 6. یادداشت:در اين گزارش درفصل اول ابتدا به تعريف مساله پرداخته شده، سپس اهداف و نتايجي كه در اين پروژه دنبال مي شود ارائه مي گردد. در مرحله بعد ذي نفعان پروژه و انتظارات ايشان ليست مي شود. سپس سياست ها، اصول و الزاماتي كه بايد در طراحي معماري سامانه مدنظر قرار گيرد مشخص مي شود. در گام بعد با توجه به مراحل طي شده (از تعريف مسئله تا تعيين سياست ها و الزامات) بر اساس شناخت حاصل شده از پروژه تا اين مرحله، معماري ساختاري سامانه به عنوان شِماي كلي سيستم در سطح بالا ترسيم مي گردد. در اين شِما زيرسيستم ها، ارتباط ذي نفعان با سامانه، پايگاه داده ها و اجزاي اصلي هر زيرسيستم مشخص مي شود. هم‌چنين مواردي كه در طراحي نهايي سامانه نياز به تخمين دارند با توجه به مطالعات قبلي انجام شده تخمين زده شده و ظرفيت سامانه در بخش هاي مختلف تعيين مي گردد. در نهايت نيازمندي هاي كاركردي و غيركاركردي سامانه مشخص خواهد شد تا طراحي معماري سامانه مطابق با اين نيازمندي ها صورت پذيرد. در فصل دوم، به منظور سازماندهي مولفه هاي معماري به سامانه از ديدگاه ساختاري، منطقي، موارد كاربرد، پياده سازي و استقرار پرداخته شده و در هر ديدگاه معماري سامانه به ازاي زيرسيستم هاي مختلف ارائه مي گردد. در نهايت فصل سوم به فعاليت هاي اجرايي مورد نياز براي پياده سازي اين معماري مي پردازد.

 7. موضوع:معماري
 8. موضوع:معماري ساختاري
 9. موضوع:معماري منطقي
 10. موضوع:منشور پروژه
 11. موضوع:نمودار مورد كاربرد
 12. موضوع:نمودار استقرار
 13. شناسه افزوده:باقري، مريم پديدآور
22مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد