درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: خدمات دهي آزمايشگاه, فرهودي، مژگان
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

خدمات دهي آزمايشگاه

فرهودي، مژگان

 1. شماره سند:8538
 2. پدیدآور: فرهودي، مژگان
 3. عنوان و شرح مسئولیت:خدمات دهي آزمايشگاه مژگان فرهودي، محمد آزادنيا، پيمان ابوالقاسمي، محمد مهدي اثني عشري
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1395
 5. یادداشت:پروژه: ايجاد و راه اندازي آزمايشگاه تحقيقاتي ارزيابي و اعتبارسنجي
 6. یادداشت:با توجه به توسعه سامانه هاي ارزيابي انساني و خودكار جهت ارزيابي خدمات جويشگر و ترجمه ماشيني در اين پروژه، در اين گزارش عمدتا به بررسي نتايج حاصل از عملياتي نمودن اين سيستمها خواهيم پرداخت. به منظور صحت سنجي روش هاي خودكار پياده سازي شده ميزان همبستگي آنها با روش هاي انساني مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين در اين گزارش با تحليل لاگ خدمات، نتايج تحليل هاي آماري و داده كاوي ارائه گرديده است. ارزيابي نيازهاي غيركاركردي و نتايج حاصله و سياست هاي به اشتراك گذاري و پشتيباني از خدمات نيز موضوعاتي هستند كه در انتهاي گزارش به آنها پرداخته شده است.

 7. موضوع:جويشگر متن
 8. موضوع:جويشگر صوت
 9. موضوع:جويشگر تصوير
 10. موضوع:جويشگر ويدئو
 11. موضوع:مترجم ماشيني
 12. موضوع:معيارهاي ارزيابي
 13. موضوع:نيازهاي غير كاركردي
 14. شناسه افزوده:آزادنيا، محمد پديدآور
 15. شناسه افزوده:ابوالقاسمي، پيمان پديدآور
 16. شناسه افزوده:اثني عشري، محمد مهدي پديدآور
19مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد