درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: ايجاد و راه اندازي آزمايشگاه, فرهودي، مژگان
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

ايجاد و راه اندازي آزمايشگاه

فرهودي، مژگان

 1. شماره سند:8537
 2. پدیدآور: فرهودي، مژگان
 3. عنوان و شرح مسئولیت:ايجاد و راه اندازي آزمايشگاه مژگان فرهودي، محمد آزادنيا، پيمان ابوالقاسمي، محمد مهدي اثني عشري
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1395
 5. یادداشت:پروژه: ايجاد و راه اندازي آزمايشگاه تحقيقاتي ارزيابي و اعتبارسنجي
 6. یادداشت:هدف از آزمايشگاه ارزيابي خدمات وب در پروژه جاري، ارزيابي خدماتي از قبيل جويشگرهاي متني، صوتي، تصويري و ويدئويي و نيز مترجم هاي ماشيني مي باشد. لذا جهت ارزيابي اينگونه خدمات از منظرهاي مختلف شاخص هاي كاركري، شاخص هاي غيركاركردي و نيز تحليل لاگ به ايجاد بسترهاي ارزيابي پرداختيم. در فاز قبل طراحي بسترهاي مورد نياز انجام شد و در اين فاز با بررسي و ارائه الگوريتم ها و سناريوهاي مختلف و تست آنها به پياده سازي نهايي اين بسترها پرداخته شد. همچنين براي ارزيابي از روش هاي انساني و خودكار استفاده گرديد كه بنا بر انتخاب روش، زيرساخت هاي لازم و دادگان محك مورد نياز فراهم گرديد.
 7. موضوع:جويشگر متن
 8. موضوع:جويشگر صوت
 9. موضوع:جويشگر تصوير
 10. موضوع:جويشگر ويدئو
 11. موضوع:مترجم ماشيني
 12. موضوع:معيارهاي ارزيابي
 13. موضوع:شاخص هاي كاركردي و غير كاركردي
 14. موضوع:تحليل لاگ
 15. شناسه افزوده:آزادنيا، محمد پديدآور
 16. شناسه افزوده:ابوالقاسمي، پيمان پديدآور
 17. شناسه افزوده:اثني عشري، محمد مهدي پديدآور
23مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد