درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: طراحي آزمايشگاه, فرهودي، مژگان
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

طراحي آزمايشگاه

فرهودي، مژگان

 1. شماره سند:8536
 2. پدیدآور: فرهودي، مژگان
 3. عنوان و شرح مسئولیت:طراحي آزمايشگاه مژگان فرهودي، محمد آزادنيا، پيمان ابوالقاسمي، محمد مهدي اثني عشري
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1394
 5. یادداشت:پروژه: ايجاد و راه اندازي آزمايشگاه تحقيقاتي ارزيابي و اعتبارسنجي خدمات وب فارسي
 6. یادداشت:با توجه به هدف اصلي آزمايشگاه مبني بر ايجاد بستر ارزيابي خدمات وب با تمركز بر جويشگر و ترجمه ماشيني، در اين گزارش رويه هاي ارزيابي مورد نياز تدوين شده و زيرسامانه هاي مورد نياز طراحي گرديده است. از ديگر اهداف مهم آزمايشگاه به اشتراك گذاري خدمات و دستاوردهاي آزمايشگاه مي باشد. در اين راستا ضمن شناسايي ذي نفعان پروژه، در اين گزارش فرآيندهايي جهت به اشتراك گذاري خروجي هاي آزمايشگاه نظير ابزارها و دادگان توسعه داده شده ارائه گرديده است. علاوه بر موارد فوق الذكر نحوه گسترش دامنه ذي نفعان نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
 7. موضوع:جويشگر متن
 8. موضوع:جويشگر صوت
 9. موضوع:جويشگر تصوير
 10. موضوع:جويشگر ويدئو
 11. موضوع:مترجم ماشيني
 12. موضوع:معيارهاي ارزيابي
 13. موضوع:نيازهاي غير كاركردي
 14. شناسه افزوده:آزادنيا، محمد پديدآور
 15. شناسه افزوده:ابوالقاسمي، پيمان پديدآور
 16. شناسه افزوده:اثني عشري، محمد مهدي پديدآور
41مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد