درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: شناسايي نيازمندي هاي آزمايشگاه, فرهودي، مژگان
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

شناسايي نيازمندي هاي آزمايشگاه

فرهودي، مژگان

 1. شماره سند:8535
 2. پدیدآور: فرهودي، مژگان
 3. عنوان و شرح مسئولیت:شناسايي نيازمندي هاي آزمايشگاه مژگان فرهودي، محمد آزادنيا، پيمان ابوالقاسمي، محمد مهدي اثني عشري
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1394
 5. یادداشت:پروژه: ايجاد و راه اندازي آزمايشگاه تحقيقاتي ارزيابي و اعتبارسنجي خدمات وب فارسي
 6. یادداشت:اين مستند با هدف شناسايي و بررسي نيازمندي هاي استقرار آزمايشگاه ارزيابي و اعتبارسنجي خدمات وب فارسي با تمركز بر پروژه هاي با اولويت طرح جويشگر (جويشگر متن، صوت، تصوير و ويدئو و همچنين مترجم هاي ماشيني) ارائه شده است. رويكرد اصلي در اين مستند مطالعه تطبيقي نمونه آزمايشگاه هاي موجود و در پاره اي از موارد الگوبرداري از اين آزمايشگاه ها مي باشد. بدين منظور ابتدا آزمايشگاه هاي فعال داخلي و خارجي در حوزه بازيابي اطلاعات و پردازش زبان طبيعي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است تا ميزان ارتباط آنها با آنچه كه بايد در اين آزمايشگاه انجام شود تعيين گردد و نيز بتوان از ايده هاي موجود در اين آزمايشگاه ها براي تدوين هرچه بهتر روال ها و فرايندهاي ارزيابي بهره برداري نمود. در ادامه، با توجه به تعريف آزمايشگاه و انتظاراتي كه از آن وجود دارد، سعي شده قلمرو كاري آزمايشگاه به صورت روشن تبيين گردد. بدين منظور، مدل مفهومي، ‌محدوده خدمات قابل ارائه، ذي نفعان بالفعل و بالقوه، زنجيره تأمين توسعه و نيازمندي هاي نرم افزاري و سخت افزاري آزمايشگاه مشخص شده اند. در نهايت، بستر ارزيابي مورد استفاده در آزمايشگاه معرفي شده است كه در آن، با توجه به محدوده خدمات آزمايشگاه، معيارهاي مختلف قابل استفاده جهت ارزيابي خدمات تعيين گرديده است.

 7. موضوع:جويشگر متن
 8. موضوع:جويشگر صوت
 9. موضوع:جويشگر تصوير
 10. موضوع:جويشگر ويدئو
 11. موضوع:مترجم ماشيني
 12. موضوع:معيارهاي ارزيابي
 13. موضوع:نيازهاي غير كاركردي
 14. شناسه افزوده:آزادنيا، محمد پديدآور
 15. شناسه افزوده:ابوالقاسمي، پيمان پديدآور
 16. شناسه افزوده:اثني عشري، محمد مهدي پديدآور
18مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد