درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: گزارش پاياني پروژه توليد پيكره ارزيابي سيستمهاي بازشناسي موجوديتهاي نام مند و كلمات هم مرجع براي متون خبري زبان رسمي, بي جن خان، محمود
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

گزارش پاياني پروژه توليد پيكره ارزيابي سيستمهاي بازشناسي موجوديتهاي نام مند و كلمات هم مرجع براي متون خبري زبان رسمي

بي جن خان، محمود

  1. شماره سند:8828
  2. پدیدآور: بي جن خان، محمود
  3. عنوان و شرح مسئولیت:گزارش پاياني پروژه توليد پيكره ارزيابي سيستمهاي بازشناسي موجوديتهاي نام مند و كلمات هم مرجع براي متون خبري زبان رسمي محمود بي جن خان، مرضيه شجاعي، عليرضا ميرزا بابايي
  4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1396
  5. یادداشت:اين گزارش ابتدا به مطالعه و بررسي دستورالعمل مجري طرح موجوديت هاي نام مند و دستورالعمل مجري طرح كلمات هم مرجع مي پردازد. همچنين يك تعريف معني شناختي براي موجوديت هاي نام مند ارائه مي شود. سپس به بررسي شيوه انتخاب وبگاه هاي خبري فارسي با سبك نگارش رسمي از اينترنت و جمع آوري تصادفي متون اخبار از وبگاه هاي خبري در سال 1394 مي پردازد. سپس استخراج رشته هاي تك كلمه اي، دوكلمه اي و سه كلمه اي از متون خبري را بررسي مي كند. در ادامه استخراج نيمه خودكار رشته هاي كليديِ موجوديت هاي نام مند و كلمات هم مرجع از چندكلمه اي ها تشريح مي شود. ورودي اين فعاليت كلمات كليدي و چندكلمه اي ها و خروجي آن رشته هاي كليدي است كه حاوي موجوديت هاي نام مند و كلمات هم مرجع هستند. شش نوع خروجي مندرج در شرح خدمات ازجمله استخراج 3000 سند پيكره ارزيابي موجوديت هاي نام مند و 3008 سند پيكرۀ ارزيابي كلمات هم مرجع و پيكرۀ نشانه گذاري شدۀ آنها با استفاده از برچسب هاي مناسب است. در پايان به بررسي مجدد پيكره هاي موجوديت نام مند و كلمات هم مرجع و برطرف كردن خطاهاي احتمالي، توليد پيكره كوچك موجوديت هاي نام مند و كلمات هم مرجع و همچنين ابزارهاي نرم افزاري توسعه داده شده به همراه خروجي هاي اصلاح شده پرداخته شده است.

  6. موضوع:موجوديت هاي نام مند
  7. موضوع:كلمات هم مرجع
  8. موضوع:رشته هاي چند كلمه اي
  9. شناسه افزوده:شجاعي، مرضيه پديدآور
  10. شناسه افزوده:ميرزا بابايي، عليرضا پديدآور
21مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد