درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: گزارشات فاز دوم: تحليل و تدوين سناريوها، مدلها و راهكارهاي توسعه زيست بوم كسب و كارها در طرح جويشگر بومي
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

گزارشات فاز دوم: تحليل و تدوين سناريوها، مدلها و راهكارهاي توسعه زيست بوم كسب و كارها در طرح جويشگر بومي

 1. شماره سند:8820
 2. عنوان و شرح مسئولیت:گزارشات فاز دوم: تحليل و تدوين سناريوها، مدلها و راهكارهاي توسعه زيست بوم كسب و كارها در طرح جويشگر بومي ايوب محمديان، مريم خداداد برمي، الناز نيكان پور، سحر عرب احمدي، محمد جلالي
 3. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1396
 4. یادداشت:اين گزارش در راستاي تحقق اهداف طرح جويشگر بومي و با هدف تحليل و تدوين راهكارها و مدلهاي توسعه زيست بوم كسب و كارها در طرح جويشگر تهيه گرديده است. اين گزارش مشتمل بر 5 فصل زير مي باشد:
  1.تدوين مدل، راهكارها و سناريوهاي اقتصادي شدن طرح جويشگر بومي
  2.گزارش تدوين مدل مفهومي و شاخص هاي سنجش عملكرد موفقيت اكوسيستم كسب و كار جويشگر
  3.گزارش تدوين مدل ارزيابي كسب كارهاي پلتفرمي فعال در طرح جويشگر
  4.تعيين الزامات حمايت از توسعه شركت¬هاي نوپا و كوچك در طرح جويشگر
  5.گزارش تعيين الزامات طراحي مدل ارزش گذاري دانش فني و دارايي هاي فكري در طرح جويشگر
  6.بررسي الزامات و عوامل تاثير گذار بر تدوين راهبردهاي طرح جويشگر
  در فصل اول گزارش، به شناسايي متغييرهاي تصميم تاثير گذار بر اقتصادي شدن جويشگرها و سپس تعيين سناريوي هاي اقتصادي شدن جويشگرها پرداخته شده است. در فصل اول سعي گرديده است مطالعات تطبيقي نحوه اقتصادي شدن جويشگرها در ساير كشورها نيز مورد بررسي قرارگيرد. بدين منظور و با هدف ارايه مدل اقتصادي جويشگرها، ابتدا از طريق مصاحبه با متوليان و بازيگران اصلي در جويشگرها، متغييرهاي تصميم تاثيرگذار بر اقتصادي شدن جويشگرها در 4 سطح مختلف شامل:1-سطح كسب و كار، 2-سطح طرح، 3-سطح وزارت ict (بخش فاوا) و 4-سطح حاكميت و دولت (ملي) مورد شناسايي قرار گرفتند و سپس شاخص هاي ارزيابي هر سطح از طريق مطالعه اسناد راهبردي طرح جويشگر استخراج گرديد. در فصل اول راهكارهاي اقتصادي شدن جويشگرها در سطح كسب و كار و مدل تجاري آنها در قالب دو سناريوي مكمل شامل:1- مدل تبليغات و 2- مدل خدمات ارزش افزوده شرح داده شده است.با توجه به بررسي هاي صورت گرفته مدل تبليغات زماني مي تواند سناريوي قابل قبول باشد كه يك شركت سرآمد بزرگ و قدرتمند جويشگر وجود داشته باشد و نيازمند سرمايه گذاري بالايي توسط بخش خصوصي مي باشد. اما ازآنجا كه در حال حاضر شركتهاي جويشگر، از نوع كسب و كارهاي كوچك و متوسط مي باشند و بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري در اين حوزه ندارد سناريوي دوم مي تواند سناريوي قابل قبول باشد. لذا نياز است الزامات اجراي سناريوي دوم مورد بررسي قرار گيرد. براي اجراي سناريوي دوم نياز است شركتهاي كوچك جويشگر با هم داراي همكاري هاي متقابل باشند و از خدمات متقابل يكديگر استفاده نمايند. براي اين منظور اولين اقدام مي تواند حمايت از توسعه مدلهاي كسب و كار پلتفرمي باشد.از اين رو در ساير فصول اين گزارش، كليه الزامات دستيابي به سناريوي دوم يعني مدل خدمات ارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارتند از : 1- راهكارهاي ايجاد اكوسيستم جويشگرها 2- راهكارهاي توسعه پلتفرم هاي جويشگر 3- راهكارهاي حمايت از استارتاپ هاي ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده و 4- راهكارهاي ارزش گذاري استارتاپ ها. هر يك از اين چهار گزارش چهار بعد مكمل و در راستاي هدف اقتصادي شدن جويشگرها مي باشد كه چهار فصل بعدي گزارش را نيز شامل مي شوند.در آخرين گزارش نيز براساس شناخت صورت گرفته از كليه عوامل تاثيرگذار اقدام به تدوين راهبردها و راهكارهاي نهايي شده است.

 5. موضوع:مدل اقتصادي
 6. موضوع:اكوسيستم هاي كسب وكار
 7. موضوع:كسب و كارهاي پلتفرمي
 8. موضوع:ارزشگذاري استارتاپ ها
 9. موضوع:ارزش گذاري استارت آپ ها
 10. موضوع:شركت هاي نوپا و كوچك
 11. شناسه افزوده:خداداد برمي، مريم پديدآور
 12. شناسه افزوده:نيكان پور، الناز پديدآور
 13. شناسه افزوده:عرب احمدي، سحر پديدآور
 14. شناسه افزوده:جلالي، محمد پديدآور
23مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد