درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: چارچوب تنظيم مقررات اينترنت اشياء, رسولي ديسفاني، مجيد
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

چارچوب تنظيم مقررات اينترنت اشياء

رسولي ديسفاني، مجيد

 1. شماره سند:8752
 2. پدیدآور: رسولي ديسفاني، مجيد
 3. عنوان و شرح مسئولیت:چارچوب تنظيم مقررات اينترنت اشياء مجيد رسولي ديسفاني، يوسف قاسمي، سارا مرتضي قلي
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1396
 5. یادداشت:پروژه تدوين نقشه راه اينترنت اشياء ( IOT/IOE)
 6. یادداشت:اينترنت اشيا در ميان فناوري هاي مبتني بر اينترنت داراي تأثير قابل‌توجه و گسترده تري است؛ چراكه فناوري اينترنت اشياء خاص حوزه ICT نبوده و در ساير حوزه ها نيز كاربرد دارد. بررسي هاي به عمل آمده حاكي از آن است كه در آينده اي نه‌چندان دور، دستگاه‌هاي متصل به‌طور فزاينده اي براي ارايه سرويس هاي متنوع در حوزه هاي مرتبط با سلامت انسان، بهبود امنيت عمومي، حفظ منابع، افزايش بهره وري و ... مورداستفاده قرار خواهند گرفت. لذا با توجه به كاربرد روزافزون اينترنت اشيا، موضوعات مربوط به تنظيم مقررات اين حوزه و چگونگي اعمال آن اهميت ويژه اي مي يابد. با توجه به اهميت موضوع تنظيم گري اينترنت اشياء، در نخستين فصل اين گزارش، به چارچوب تنظيم مقررات در حوزه اينترنت اشياء پرداخته شده است. در همين راستا، لزوم تنظيم‌گري اينترنت اشياء با توجه به سطح بلوغ آن، حدود مطلوب مداخله دولت در تنظيم گري اكوسيستم اينترنت اشياء و اولويت هاي تنظيم مقررات در اين اكوسيستم معرفي شده است. با توجه به مطالعات تطبيقي صورت گرفته، رگولاتوري هاي كشورهاي پيشرو در حال حاضر، در ميان اولويت هاي تنظيم مقررات اكوسيستم اينترنت اشياء عمده فعاليت خود را بر روي تنظيم گري حريم خصوصي و امنيت داده ها متمركز كرده اند؛ با اين استدلال كه قوانين و مقررات وضع موجود در ساير زمينه ها پاسخ گوي سطح بلوغ فعلي اينترنت اشياء هست اما در زمينه حريم خصوصي و امنيت داده ها، ورود اين فناوري نگراني ها و بالتبع چالش هاي فراواني را ايجاد مي كند. بنابراين بازنگري در قوانين و مقررات حريم خصوصي و امنيت داده ها با توجه به ويژگي ها و پتانسيل هاي اينترنت اشياء ضروري است. برپايه اين استدلال، فصل دوم گزارش بخش حقوقي نيز به تبيين چارچوب حقوقي حريم خصوصي و حمايت از داده‌ها در حوزه اينترنت اشياء پرداخته شده است. شايان ذكر است كه در بخش پاياني گزارش حاضر، وضع موجود كشور در حوزه حريم خصوصي و حمايت از داده‌ها بررسي و خلأها و چالش هاي موجود شناسايي شده و همچنين راهكارهايي براي رفع نقاط ضعف وضع موجود با توجه به ويژگي هاي بومي كشور و متناسب با نظام حقوقي ايران ارايه شده است.

 7. موضوع:تنظيم مقررات
 8. موضوع:حريم خصوصي
 9. موضوع:امنيت داده
 10. شناسه افزوده:قاسمي، يوسف پديدآور
 11. شناسه افزوده:مرتضي قلي، سارا پديدآور
72مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد