درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: طبقه بندي حسگرهاي اينترنت اشياء, رسولي ديسفاني، مجيد
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

طبقه بندي حسگرهاي اينترنت اشياء

رسولي ديسفاني، مجيد

 1. شماره سند:8748
 2. پدیدآور: رسولي ديسفاني، مجيد
 3. عنوان و شرح مسئولیت:طبقه بندي حسگرهاي اينترنت اشياء مجيد رسولي ديسفاني، سارا توفيقي، فرشته اسماعيل زاده، مونا مير مطلبي
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1395
 5. یادداشت:پروژه تدوين نقشه راه اينترنت اشياء ( IOT/IOE )
 6. یادداشت:در اين گزارش انواع خدمات و سرويس هاي اصلي كه در كاربردهاي مختلف اينترنت اشيا ارائه ميشوند معرفي مي شوند و سپس حسگرهاي مورد نياز در هر سرويس از منظر پارامتر اندازه گيري و فناوري حسگري طبقه بندي مي شوند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه حسگرهاي مكان حركت لرزش، دما، فشار كرنش، شيميايي (گاز و مايع) و رطوبت از پركاربردترين حسگرها و حسگرهاي حوزه سلامت از ضروري ترين آنها مي باشند. با توجه به تنوع زياد حسگرها و لزوم بكارگيري تعداد زياد حسگرها در كاربردهاي مختلف اينترنت اشيا، بايد بهترين نوع حسگر متناظر با هر كاربرد انتخاب شود. برهمين اساس در اين گزارش معيارها و شاخص هاي انتخاب حسگرها از ديد فني و اينترنت اشيا معرفي مي شوند و سپس بر اساس آنها انواع مختلف فناوري ها در مورد پرتكرارترين و ضروري ترين حسگرهاي اينترنت اشيا با يكديگر مقايسه مي شوند. هم چنين شرح مختصري از اصول كار اين حسگرها نيز ارائه مي شود. علاوه بر معرفي چند شركت بزرگ جهاني كه در حوزه حسگرهاي اينترنت اشيا فعاليت مي كنند، در اين گزارش وضعيت دانشگاه ها و مراكز دانش بنيان كشور در حوزه حسگرها مورد بررسي قرار گرفته است. نهايتا اولويت هاي فناوري حسگري كشور بر مبناي چهار عامل حوزه هاي كاربردي، مزايا و معايب، وضعيت بازار جهاني و نياز كشور معرفي شده است.

 7. موضوع:اينترنت اشياء
 8. موضوع:صنعت هوشمند
 9. موضوع:حسگر فيبر نوري
 10. شناسه افزوده:اسماعيل زاده، فرشته پديدآور
 11. شناسه افزوده:مير مطلبي، مونا پديدآور
62مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد