درحال بارگذاري...
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: كاربردهاي اينترنت اشياء: در صنايع منتخب, رسولي ديسفاني، مجيد
برای استفاده از امکانات سیستم، گزینه جاوا اسکریپت در مرورگر شما باید فعال باشد
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس

ارسال به دوستان

كاربردهاي اينترنت اشياء: در صنايع منتخب

رسولي ديسفاني، مجيد

 1. شماره سند:8753
 2. پدیدآور: رسولي ديسفاني، مجيد
 3. عنوان و شرح مسئولیت:كاربردهاي اينترنت اشياء: در صنايع منتخب مجيد رسولي ديسفاني، محمد زارعي، پرنگ زاد توت آغاج، ماندانا فرزانه، حمزه صادقي زاده
 4. نشر:تهران مركز تحقيقات مخابرات ايران 1396
 5. یادداشت:پروژه تدوين نقشه راه اينترنت اشياء (IOT/IOE )
 6. یادداشت:در گزارش "اينترنت اشياء در صنايع" رتبه صنايع و اهميت هر يك استخراج گرديد. به‌عنوان نمونه در خصوص شاخص توسعه پايدار (Sustainable Development) اسامي و اهميت صنايع منتخب عبارت‌اند از: 1) سلامت و بهداشت (با 22 درصد)، 2) شهر هوشمند (با 20 درصد)، 3) كشاورزي (با 18 درصد)، 4) انرژي (با 15 درصد)، 5) فناوري اطلاعات و ارتباطات (با 15 درصد) و 6) ساخت صنعتي (با 10 درصد). در اين گزارش نيز سعي گرديده است تا كاربردهاي موجود در هر صنعت استخراج گرديده و بر اساس شاخص‌هاي مرتبط اولويت‌بندي گردند. در فضاي اينترنت اشياء، هر يك از صنايع فوق‌الذكر، خود منجر به شكل گيري محيطي هوشمند خواهند گرديد، به‌عنوان نمونه اينترنت اشياء در صنعت انرژي با مفهوم انرژي هوشمند (Smart Energy/Smart Utilities) نيز شناخته مي‌شود. لذا در ادامه سعي گرديده است تا هر يك از اين صنايع با توجه به مفهوم هوشمندي ناشي از اينترنت اشياء به‌طور مختصر بازتعريف گردند. در ادامه براي هر يك از اين صنايع تعريف و سپس سرويس‌هاي هر يك شناسايي خواهند گرديد.

 7. موضوع:كاربردهاي اينترنت اشياء
 8. موضوع:شاخص هاي اولويت بندي كاربردها
 9. موضوع:اولويت بندي كاربردها
 10. شناسه افزوده:زارعي، محمد پديدآور
 11. شناسه افزوده:زاد توت آغاج، پرنگ پديدآور
 12. شناسه افزوده:فرزانه، ماندانا پديدآور
 13. شناسه افزوده:صادقي زاده، حمزه پديدآور
65مرتبه مشاهده شده
   فهرست محتوای دیجیتالی  
   
محتواي گزارش مشاهده دانلود
   فهرست مطالب  
   
اين منبع فهرست مطالبي ندارد