درحال بارگذاري...

تفاهم نامه همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت

بروز شده:  1398/09/06 09:35

با هدف همکاری متقابل و تبادل اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران، تفاهم نامه ای بین دفتر اسناد و منابع علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) از یک طرف و واحد اطلاعات علمی و مدیریت دانش پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان طرف دیگر منعقد و مبادله شده است.

موضوع تفاهم نامه عبارت است از استفاده طرفین از امکانات و منابع اطلاعاتی کتابخانه های یکدیگر به شرح مندرج در مفاد این تفاهم نامه که شامل کتب فارسی و لاتین، مجلات فارسی و لاتین، اسناد فارسی و لاتین، دیسک های نوری، پایگاه های اطلاعاتی غیر محرمانه موجود و سایر منابع اطلاعاتی طبق ضوابط و در حد مقررات هریک از طرفین به صورت امانت یا کپی می باشد.

همکاران گرامی می توانند با مراجعه به سایت پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس www.ripi.ir  منابع موجود در کتابخانه آن پژوهشگاه را مشاهده نموده و در صورت نیاز به دسترسی به آن منابع، با هماهنگی با دفتر اسناد و منابع علمی اقدام نمایند.

 

بازگشت