درحال بارگذاري...

متادیتای گزارش های خروجی حاصل از پروژه های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

بروز شده:  1398/08/08 11:40

کلیه گزارش های خروجی حاصل از پروژه های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که دارای فایل الکترونیکی در دفتر اسناد و منابع علمی می باشند (بالغ بر 860 گزارش) به صورت تمام متن بر روی کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه به گونه ای بارگذاری گردید که اطلاعات متادیتای این گزارش ها برای افراد عضو کتابخانه دیجیتال قابل مشاهده باشد.

 

بازگشت